Қаз Рус

Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы

Кафедра тарихы

1978 жылы Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы құрылды. 1978 жылдан 1980 жылға дейін мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының меңгерушісі з. ғ.к., доцент Владимиров В. А. 1980-1981 жж. – з. ғ. к., доцент Агдарбеков Т. И., 1983-1984 жж. – з.ғ. к., Бусурманов Ж. з. ғ.д., 1984-1994 жж.-з.ғ. к., доцент Агдарбеков т. к. – з. ғ. к., ҚарМУ профессоры Ахметова Н. С., 1994 – 2019 жж. – з. ғ. к., ҚарМУ профессоры Какимова М. Ш., 2019 жылдан бастап осы уақытқа дейін кафедраны з. ғ. к., доцент Мусин К. С. басқарады.

Кафедра” Құқықтану”,” Халықаралық құқық”мамандықтары бойынша күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттері үшін міндетті және арнайы пәндер бойынша сабақтар жүргізеді. Қарағанды мемлекеттік университетінің 12 факультеті мен кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы барлық мамандықтар бойынша “құқық негіздері”пәндерін оқытады. “Құқықтану”мамандығы бойынша магистранттарды (ғылыми-педагогикалық бағыт, бейіндік бағыт), докторанттарды дайындау жүргізіледі.

Қарағанды мемлекеттік университетінің стратегиялық даму жоспары аясындаакадемик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 2011-2015 жылдарға арналған профессорлық-оқытушылық құрамы “тәуелсіз Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасуы және құқықтық мемлекеттің қалыптасуы” іргелі зерттеулеріне белсенді қатысады (Кожахметов г. З., Ахметова Н. С.).  С. В. Турлаев).

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы қазіргі уақытқа дейін алыс және жақын шетелдердегі ғылыми басылымдар жинақтарында, ғылыми журналдарда 300-ден астам ғылыми басылымдар шығарады. Жыл сайын кафедра “егеменді Қазақстанда азаматтық қоғам мен мемлекеттің қалыптасуы”атты іргелі тақырып бойынша ғылыми мақалалар жинағын шығарады.

Профессор Қожахметов Г. З. “Мемлекеттік Думаның және Дала өлкесінің халықтары (1906-1917)”, “ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның саяси-құқықтық жүйесі”, “Қазақ АССР 1917-1936 жж.”монографиясы. Реформа экономика саласындағы ғылым және білім беру”.”Ресейдің бірінші Парламенті және 1905-1917 жж. Қазақстанның даму болашағы”, профессор Кожахметов Г. З. және Ахметова Н. С. ” Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы (ежелгі дәуірден ХХ ғасырдың басына дейін)”.

Профессор Ахметова Н. С. “XVIII-XIX вв. право казахов на обычаи” орыс және қазақ тілдерінде, “право кочевого казахского общества”оқулықтары.

Профессор Какимова М. В. “құқық принциптері” оқу құралын жариялады, “Мемлекет және құқық теориясының негіздері”оқулығы жарық көрді.

“Основы современного казахстанского права” атты оқулық, з.ғ. к., доцент А. В. Турлаев, “формирование и развитие институтов гражданского общества в Казахстане”атты монография шығарылды.

Доцент Байжанова Г. Т.” құқық теориясы” оқу-әдістемелік құралын,” Мемлекет және құқық теориясы”оқулығын шығарды. Доцент К. С. Мусин “Становление и развитие избирательного процеса”,” Қазақстан Республикасы әскери саясатының конститутциялық-құқықтық негіздері”,” Шетел географиялық құқығы “оқу құралы»

Заң факультетінің мақтанышы 2007 жылы “университеттің үздік оқытушысы” мемлекеттік грантының иегері, профессор Ахметова Найля Сейсембекқызы; 2011 жылы профессор Қожахметов Ғалым Зейнекенұлы және доцент Турлаев Андрей Викторович.

Оқытушы-профессорлар құрамы
Мусин Қуат Саниязданұлы

Лауазымы: Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының меңгерушісі
Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты
Мамандық коды: 12.00.02 Конституциялық құқық; муниципалды құқық
Диссертация тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы әскери саясаттың конституциялық-құқықтық негіздері
Ғылыми өмірбаяны:
2001 жыл Букетов атындағы ҚМУ-ді заңгер мамандығы бойынша бітірді. 2002-2004 жж Оқытумен қатар факультет деканының орынбасары қызметін атқарды. 2004-2007 жж Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ аспирантурасында оқыды, 2009, 2012 жж біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Қырғыз Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік заң академиясында ғылыми тағылымдамадан өтті. 2012 ж. Қырғыз ұлттық университетінде заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. Ж.Баласағина.
Маңызды жұмыстардың тізімі: 1. Қазақстан, армия, «Синди негізгі проблемалар», «Жар-жар жолдары». 2004 жыл.
2.Қазіргі кездегі әскері саясат ұғымы әәне оның мәселелері 2005 ж.

 1. Қазақстан Республикасының ұлттар республикасы – Қорғанс Саласында Президент. Президент – бұл он күнде. 2005 жыл.
 2. Қазақстан, Синда Республикасы әскері Саясатты қамтамасыз ету этюдтық құқықты қағидалардың ұғымы, турник әәне оның мәселері. 2007 жыл.
 3. Қазақстан Республикасының ұлттар республикасы – ертерек ертеңгі күннің ертеңгі күні. 2007 жыл.

6.Қазақстанның әскері саясаты: әлем және қауіпсіздік. 2007 жыл.
7.Әскери қауіпсіздік Арена Пен оның құрлымының қазирг кесдегі ісі. 2008 жыл.
8.Халықаралық әскер қарым-қатынастың негiзгi сипаты ерлер бағыттарын кез келген негiзгi шарттармен факторлар. 2009 жыл.
9.Мусин, К.С. Қазақстанның әскери саладағы серіктестігі. 2010 жыл.
10.Мусин, К.С. Қазақстан Республикасы Үкіметінің әскери-саяси мәліметтері. 2009 жыл.

 1. «Қазақстан Республикасының әскери саясатын конституциялық-құқықтық реттеу» 2011 ж.
 2. «Қазақстанның әскери саладағы серіктестігі». 2011 жыл.
 3. «Қазақстанның әскери саясатты қалыптастырудағы шет мемлекеттермен өзара әрекеттестігі, әскери қатынастардың негізгі бағыттары және олардың құқықтық сипаттамалары» 2011 ж.
 4. «Қазақстан Республикасы Президентінің әскери саясат саласындағы өкілеттіктері» 2011 ж.
 5. «Қазіргі әскери саясат пен қауіпсіздік түсінігі мен құрылымы» 2011 ж.
 6. «Әскери саясатты іске асырудағы Парламенттің өкілеттіктері» Қырғыз Республикасы Ішкі істер министрлігінің хабарландыру академиясы. – Бішкек,
 7. Қазақстан Республикасының әскери саладағы халықаралық ынтымақтастығы және оны құқықтық реттеу. 2011 жыл.
 8. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскери доктрина 2012 ж.

Марапаттары, атақтары:
Заң факультеті деканының құрмет грамотасы, 2013 ж., Ректор кубогына арналған спартакиадаға белсенді қатысқаны үшін диплом (2014 ж.)
Электрондық пошта: mkuat80@mail.ru

Какимова Майра Шариповна

Какимова Майра Шариповна – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права. В 1982 году окончила юридический факультет Карагандинского государственного университета. В 1990 году окончила очную аспирантуру и успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социальная справедливость как принцип советского общенародного права» под руководством известного российского профессора, доктора юридических наук М.И.Байтина. Диссертацию защитила в диссертационном специализированном совете при Саратовском ордена «Знак Почета» юридическом институте им. Д.И. Курского. С 1994 года возглавляет кафедру теории и истории государства и права. Под ее руководством защищено 5 диссертаций на соискание академической степени магистра юридических наук. За трудовые заслуги имеет почетные грамоты ректора Карагандинского государственного университета, награждена медалью «к 10 летию Конституции Казахстана» (2005 год), за большой вклад в развитие университета награждена юбилейной медалью «40 лет КарГУ им.академика Е.А. Букетова» (2012 год), решением Ученого Совета КарГУ от «26» января 2012 года присвоено звание «Заслуженный работник Карагандинского государственного университета им.Е.А.Букетова». Опубликовано более 50 научных статей, 1 учебное пособие объемом 4,2 п.л., учебник объемом 16 п.л. Наиболее значительные это- учебно-методическое пособие «Принципы права» Караганда: Изд-во КарГУ, 2004.- 71 с., Учебник «Основы теории государства и права» Астана: Изд-во Фолиант, 2007, — 256с. Научно-педагогический стаж – 24 года.

Кожахметов Галым Зейнекенович

Кожахметов Галым Зейнекенович – д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права. Работает КарГУ им.Е.А.Букетова с 1985 года после оканчания юридического факультета Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова. С 1987 по 1990 года прошел очную аспирантуру в институте философии и права АН КазССР. Диссертацию защитил в 1991 году под руководством академика С.З. Зиманова. Докторскую защитил в 2010 году в КазНУ им.Аль-Фараби под руководством д.ю.н., профессора Е.К. Кубеева по шифром 12.00.01. Работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана по воспитательной и учебной работе. С 2001 года является деканом юридического факультета. За трудовые заслуги отмечен правительственными наградами: — медалями «Ерен еңбегі үшін» — 2006 год и «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» — 2005 год, является почетный работником образования Республики Казахстан – 2008 год. В 2011 году стал обладателем гранта и звания «Лучший преподаватель ВУЗа». Имеет свыше 130 научных трудов, среди них: 3 монографии, 3 учебных пособия, учебник – «Становление национальной государственности в Казахстане в условиях советской автономии (1917-1936гг.)»: монография. – Алматы: Білім, 2010. — 30,12п.л; «Казахская советская автономия как форма национальной государственности»: монография, Алматы: Білім, 2010. — 22п.л. «Первый парламент России и перспективы развития Казахстана в 1905-1917 годы»: учебное пособие. – Караганда: ТОО Арко, 2012. – 11п.л. «Реформы в области экономии, культуры, науки и образования в казахской АССР в 1917-1936гг.»: Учебное пособие, Караганда: ТОО Арко, 2012г. – 13,7п.л. Сфера научных интересов история национального государственного строительства РК и зарубежных стран, а также изучения деятельности дореволюционной Государственной думы в России через взаимоотношения Степного края и первого российского парламента. Читает лекции по следующим дисциплинам: «История государства и права зарубежных стран» — бакалавриат, «История государства и права Республики Казахстан» — бакалавриат, «Мусульманское право» — бакалавриат, «Сравнительное правоведение» — магистратура, «Государственная власть: теоретико-правовые аспекты» — докторантура, «Антропология права» — докторантура.
Научно-педагогический стаж – 34 года.

Ахметова Найля Сейсембековна

Ахметова Найля Сейсембековна – к.ю.н., доцент, в 1974 году окончила юридический факультет Казахского Государственного университета им.С.М.Кирова. В 1974 году по по направлению Министерства образования была распределена на должность преподавателя кафедры теории и истории государства и права, юридического факультета Карагандинского Государственного университета им.Е.А.Букетова,. В 1975-1979гг. прошла обучение в очной аспирантуре института философии и права Академия наук Казахстана, под научным руководством академика Зиманова С.З. 1979 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Институт Кун в обычном праве казахов и его отмена Советской властью». 1979 году была принята старшим преподавателем кафедры теории и истории государства и права, 1984 году решением Высшей Аттестационной Комиссии при Совете Министров СССР получила ученое звание доцента. 1980-1985 гг. — заместитель декана по учебной работе юридического факультета. 1985-1995гг. заведующая кафедрой теории и истории государства и права. С сентября 1995 года заместитель декана по заочному отделению юридического факультета, профессор кафедры. За период научной деятельности ею опубликовано более 150 научных и научно-методических работ, среди них 2 монографических исследования, 2 учебника, 4 учебных пособия, имеются публикации за рубежом. Под ее руководством защищено 14 диссертаций на соискание академической степени магистра юридических наук. Неоднократно принимала участие в экспертизе законодательных актов. В 2007 году являлась обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» (на 2007год). За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов-юристов Ахметова Н.С. решением Ученого Совета КарГУ от «25» мая 2003 года присвоено звания «Заслуженный работник Карагандинского государственного университета им.Е.А.Букетова», имеет награды ректора, акима Карагандинской области, награждена медалью «к 10 летию Конституции Казахстана» (2005 год), за большой вклад в развитие университета награждена юбилейной медалью «40 лет КарГУ им.академика Е.А. Букетова» (2012 год), за особые заслуги в области образования РК награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан». Научно-педагогический стаж – 34 года.

Турлаев Андрей Викторович

Турлаев Андрей Викторович – профессор кафедры теории и истории государства и права, кандидат юридических наук, доцент. В 1992 году закончил с отличием юридический факультет Карагандинского государственного университета им Е.А.Букетова. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Права человека как основа правового статуса личности». В 2005 году КНИАСОН МОН Республики Казахстан присвоено ученое звание доцента. В настоящее время работает в Карагандинском государственном университете им. Е.А.Букетова, в должности профессора кафедры теории и истории государства и права. Является автором более 180 научных и научно-методических работ, в том числе учебных пособий «Основы государства и права», «Основы государства и права современного Казахстана», «Права человека как основа правового статуса личности (теоретико-правовые аспекты)», монографии «Становление и развитие институтов гражданского общества в Казахстане», а также публикаций в зарубежных изданиях. Под его руководством защищено 14 магистерских работ. Научно-педагогический стаж составляет – 22 года. В 2007 году ста лауреатом премии имени М.Т.Имашева, в 2012 году стал обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» за 2011 год, в 2012 году за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие университета, плодотворную научную деятельность награжден юбилейной медалью «40 лет КарГУ им.Е.А.Букетова.

Байжанова Гулзира Тулепбергеновна

Байжанова Гулзира Тулепбергеновна — магистр юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права. Родилась в с.Мерке Жамбулской области 22 июня 1970 года. В 1993 году с отличием закончила юридический факультет КарГУ им. Е.А. Букетова. По направлению Министерства образования Республики Казахстан 1993 году принята преподавателем кафедры теории и истории государства и права. 1997 году переведена старшим преподавателем кафедры, с 2007 года доцент кафедры. Тема магистерской диссертации: «Мемлекет типологиясына жаңаша көзқарас». Преподает теорию государства и права, проблемы теории государства и права, историю политических и правовых учений, правовые системы современности. Разработала спецкурсы: «Гражданское общество: история и современность», «Основные направления развития гражданского общества», «История государственно-правовых учений». Успешно руководит курсовыми и дипломными работами студентов. Под ее руководством студенты принимали активное участие в научных конференциях регионального и республиканского значения, занимали призовые места в конкурсах студенческих работ.
Направления научных исследований: проблемы теории государства, восточный путь возникновения государства, типы государства, правовой статус города. Является автором более 40 научных и научно-методических работ, в том числе учебника «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы», учебных пособий «Мемлекет және құқық теориясы», «Құқық теориясы», методического указания по применению тестовых заданий в учебном процессе на юридическом факультете. Разработала 2 типовые учебные программы по дисциплинам «Мемлекет және құқық теориясы» и «Құқық социологиясы» для специальности «Таможенное дело». Постоянно повышает научную и педагогическую квалификацию, имеет ряд сертификатов. Принимает активное участие в научной и общественной жизни факультета, награждена почетными грамотами, за вклад в развитие университета награждена юбилейной медалью «40 лет КарГУ им.академика Е.А. Букетова» (2012 год).
Научно-педагогический стаж – 21 год.

Полева Ирина Анатольевна

Полева Ирина Анатольевна – доцент кафедры Теории и истории государства и права, в 1990 году закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета по специальности «Правоведение». С 1990года по 1993 год по направлению работала инспектором в отделе социальной защиты населения Атбасарской городской администрации. С 1993года по 1997 год работала преподавателем кафедры «Основы права и методики правового воспитания», в 1997 году после объединения кафедр Основы права и методики правового воспитания и Теории и истории государства и права заняла должность старшего преподавателя кафедры Теории и истории государства и права. С 2009 года по настоящее время занимает должность Председателя методической комиссии юридического факультета, является членом Научно-методического Совета университета, членом Совета юридического факультета. Имеет почетные грамоты за активное участие в работе деканата юридического факультета, за добросовестный труд и за ежегодное активное участие в организации и проведении студенческих Олимпиад на знание государственных символов и законов Республики Казахстан со стороны ректората университета. Является научным руководителем студентов, занявших призовые места. Неоднократно участвовала в разработке тестов по заданию Республиканского Центра тестирования, а также принимала участие в разработке тестовых заданий для госслужащих класса «А». Имеет свыше 40 научных и научно-методических работ, в том числе учебное пособие, 4 методических указаний, имеет несколько публикации в странах дальнего зарубежья. Научно-педагогический стаж – 21 лет.

Серикбаева Сауле Серикбаевна

Серикбаева Сауле Серикбаевна – Старший преподаватель кафедры Теории и истории государства и права, в 1994 году закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова по специальности «Правоведение». С 1994 года по 1997 год работала преподавателем кафедры «Основы права и методики правового воспитания», в 1997 году после объединения кафедр Основы права и методики правового воспитания и Теории и истории государства и права заняла должность старшего преподавателя кафедры Теории и истории государства и права. 2009 году поступила на научно-педагогическое направление магистратуры юридического факультета ЧУ актуального образования «Болашак» по окончанию присвоена квалификация «Магистр юридических наук». С 15 ноября 2011 года по 20 января 2012 года выполняла работу секретаря избирательного участка №77. Имеет почетные грамоты за активное участие в работе деканата юридического факультета, за добросовестный труд и за ежегодное активное участие в организации и проведении студенческих Олимпиад на знание государственных символов и законов Республики Казахстан со стороны ректората университета. Является научным руководителем курсовых и дипломных, научных работ студентов, занявших призовые места. Неоднократно участвовала в разработке тестов по заданию Республиканского Центра тестирования, а также принимала участие в разработке тестовых заданий для госслужащих класса «А». Имеет свыше 30 научных и научно-методических работ, методических указаний, имеет несколько публикации в странах дальнего зарубежья. При проведении лекционных и семинарских занятий со студентами использует интерактивные методы преподавания, что было неоднократно продемонстрировано на открытых занятиях. Активно занимается воспитательно-кураторской работой. Под её руководством студенты принимали активное участие в научно-практических конференциях регионального и республиканского значения, занимали призовые места в правовых олимпиадах и конкурсах. Участвовала в организации проведения олимпиад на знание государственных символов и основ права РК. Опубликовано более 35 научных работ и 1 учебно-методическое пособие , разработала 2 типовые учебные программы по дисциплинам «Әлеуметтік қорғау құқығы» и «Әлеуметтік жұмысты қамтамасыз ету құқығы». Научно-педагогический стаж – 20 лет.

Оралбаев Нурболат Картайович

Оралбаев Нурболат Картайович — старший преподаватель, в 1999 году закончил юридический факультет Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова. С 1999 года по 2001 год работал преподавателем, с 2001 года является старшим преподавателем кафедры теории и истории государства и права. Сфера научных интересов – сравнительно-прававой анализ правового статуса личности: история и современность. 2012 году поступил на научно-педагогическое направление магистратуры юридического факультета КарГУ им. Е.А.Букетова, по окончанию присвоена квалификация «Магистр юридических наук». Оралбаев Н. К. осуществляет преподавание по следующим дисциплинам: «История государства и права зарубежных стран», «Мусульманская правовая система», «Сравнительное правоведение», «Механизм правового регулирование», «Теория государства и права», «Правовые системы современности», «Основы права». Перечень преподаваемых дисциплин расширился введением новых специальных курсов для студентов очного и заочного отделения. Разработал спецкурсы «Правовая система Республики Казахстан», «История таможенного права», «Право как система», «Организационно-правовые основы турбизнеса», «Система юридического образование и подготовки юридических кадров», «Модельное законодательство СНГ», «Теоретико-правовые основы юридической ответственности» на казахском языке. При проведении лекционных и семинарских занятий со студентами использует интерактивные методы преподавания, что было неоднократно продемонстрировано на открытых занятиях. Оралбаев Н. К. активно занимается воспитательно-кураторской работой. Под его руководством студенты принимали активное участие в научно-практических конференциях регионального и республиканского значения, занимали призовые места в правовых олимпиадах и конкурсах. Участвовал в организации проведения олимпиад на знание государственных символов и основ права РК. Опубликовано более 30 научных работ и 1 учебно-методическое пособие и 1 методическая рекомендация. Разработал 2 типовые учебные программы по дисциплинам «Әлеуметтік қорғау құқығы» и «Әлеуметтік жұмысты қамтамасыз ету құқығы». Научно-педагогический стаж – 15 лет

Бирманова Аксункар Исланбековна

Бирманова Аксункар Исланбековна– старший преподаватель, в 2003 году с отличием закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. В сентябре 2003 года принята на работу на должность преподавателя кафедры теории и истории государства и права. В 2006 году переведена на должность старшего преподавателя кафедры. В 2009 году поступила на научно-педагогическое направление магистратуры юридического факультета «Юридическая Академия Фемида». Бирманова А. И. активно занимается научно- практической деятельностью, принимает активное участие в работе круглых столов и семинаров по проблемам государства и права. Является разработчиком нескольких спецкурсов, успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Осуществляет активное руководство научной работой студентов на кафедре. Под ее руководством студенты юридического факультета неоднократно принимали активное участие в научно-практических конференциях регионального и республиканского значения, занимали призовые места в правовых олимпиадах и конкурсах. За результативную работу в данной сфере неоднократно получала благодарность от руководства факультета, университета. Опубликовано свыше 20 научных работ, имеет зарубежные публикации.
Бирманова А.И. осуществляет преподавание на казахском языке по следующим дисциплинам: «Теория государства и права», «Основы права», «Механизм правового регулирование», «Правовые системы современности», «Проблемы развития современного права», «Теория и практика правоотношений». Перечень преподаваемых дисциплин расширился введением новых специальных курсов для студентов очного и заочного отделения. Разработал спецкурсы «Правовая система Республики Казахстан», «Теория и практика правоотношений», «Право как система», «Теория прав человека», «Проблемы развития современного права» на казахском языке.
Научно-педагогический стаж – 11 лет.

Райханова Куралай Капеновна

Райханова Куралай Капеновна – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права, магистр юридических наук. Родилась в г. Караганде 29 ноября 1961 году.
В 1985 году закончила юридический факультет Казахского Государственного Университета имени С.М. Кирова. С 1995 года работает старшим преподавателем кафедры теории и истории государства и права. С 2006 по 2013 год работала директором колледжа КарГУ им. Е.А. Букетова. С 2010 по 2012 гг. являлась председателем избирательного участка № 12 по адресу ул. Гоголя, 38. Имеет публикации в материалах международной, республиканской конференции, сборниках трудов кафедры. Разработала спецкурсы по дисциплинам «Правовые системы современности», «Теория и практика правовых отношений», «Политико-правовая мысль Казахстана в XY-XYIII века». На факультете организовала работу научного студенческого кружка. Райханова К.К. награждена юбилейной медалью «40 лет КарГУ им. академика Е.А. Букетова». Имеет почетные грамоты, дипломы, благодарности акима области, города, управления образования, университета, факультета. Научно-педагогический стаж – 20 лет.

Шакирова Алтынай Боранкуловна

Шакирова Алтынай Боранкуловна — старший преподаватель, в 2004 году с отличием закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. В сентябре 2004 года принята на работу на должность преподавателя кафедры теории и истории государства и право. В 2007 году переведена на должность старшего преподавателя кафедры. Шакирова А.Б. активно занимается научно- практической деятельностью, принимает активное участие в работе круглых столов и семинаров по проблемам правового государства и гражданское общества. Является разработчиком нескольких спецкурсов, успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Опубликовано свыше 20 научных работ, имеет зарубежные публикации. Научно-педагогический стаж – 10 лет.

Волгина Анна Павловна

Волгина Анна Павловна — старший преподаватель кафедры Теории и истории государства и права, в 1999 году с отличием закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. По окончании университета занималась юридической практикой в качестве юрисконсульта ТОО «Риотон». С 2001год по 2008год осуществляла преподавательскую деятельность в КарГТУ. В период с 2004 по 2007 г. обучалась в аспирантуре КарГУ им. Е.А. Букетова. В 2008 году прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры Теории и истории государства и права. В настоящее время проходит обучение в магистратуре. Сфера научных интересов — избирательное право. Преподаваемые учебные дисциплины: «Основы права», «Сравнительное правоведение», «Правовые системы современности», «Источники права в различных правовых системах». Успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Является ответственной за методическую работу на кафедре. Ежегодно принимает активное участие в организации и проведении студенческих Олимпиад на знание государственных символов и законов Республики Казахстан. Опубликовано свыше 20 научных и методических работ, имеет зарубежные публикации. Научно-педагогический стаж — 8 лет.

Туякова Назира Бинаятовна

Туякова Назира Бинаятовна — старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права, магистр юридических наук. В 2004 году закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. С 2005 года осуществляет преподавательскую деятельность в КарГУ. В 2008 году прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры теории и истории государства и права. Сфера научных интересов – суды, судебная система. Преподаваемые учебные дисциплины: «Основы права», «Сравнительное правоведение», «История государства и права Республики Казахстан», «Основные этапы становления и развития правового государства». Успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Является ответственным по магистратуре факультета. Ежегодно принимает активное участие в организации и проведении студенческих Олимпиад на знание государственных символов и законов Республики Казахстан. Опубликовано свыше 20 научных и методических работ, имеет зарубежные публикации. Научно-педагогический стаж — 9 лет.

Рахманкулова Газиза Бакытовна

Рахманкулова Газиза Бакытовна — старший преподаватель, в 2004 году с отличием закончила юридический факультет Казахского Гуманитарно-Юридического Университета. По окончании университета поступила в магистратуру данного ВУЗа, где с отличием его закончила в 2006 году. Тема магистерской диссертации «Оценка и использование доказательств в суде», под руководством к.ю.н., профессора Ким К.В. Параллельно с обучением в магистратуре проходила стажировку в Министерстве юстиции в департаменте законодательства, а также занималась юридической практикой в качестве юрисконсульта в юридической фирме «АстанаLex».
С сентября 2006 по сентябрь 2010 год работала в качестве преподавателя кафедры, в 2010 году была назначена на должность старшего преподавателя данной кафедры.
Преподаваемые учебные дисциплины: «Основы права», «Нормативно правовые акты в системе действующего права», «Механизм правового регулирования», «История политических и правовых учений». Успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Опубликовано около 20 научных и научно-методических работ. Имеет публикации в странах дальнего зарубежья. Принимает активное участие в работе республиканских, международных, научно-теоретических, научно-практических, научно-методических конференций. Является ответственной по книгообеспеченности студентов на данной кафедре. Научно-педагогический стаж 5 лет.

Галы Жалгас Орынбасарулы

Галы Жалгас Орынбасарулы – старший преподаватель, заместитель декана по воспитательной работе, в 2006 году с отличием закончил юридический факультет Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова. С сентября 2006 по сентябрь 2010 года работал преподавателем, с 2010 года по сегодняшний день является старшим преподавателем кафедры. В 2008 году поступил на научно-педагогическое направление магистратуры юридического факультета, которую с отличием закончил в 2010 году. Тема магистерской диссертации «Мұсылман құқықғы: тарихы және қазіргі кезеңі». Опубликовано 16 научных работ. Научно-педагогический стаж – 8 лет.

Айдарбек Асель Габдисагитовна

Айдарбек Асель Габдисагитовна — преподаватель кафедры теории и истории государства и права, магистр юридических наук, в 2013 году с отличием закончила юридический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. БукетоваУниверситета. По окончании университета поступила в магистратуру данного ВУЗа, где с отличием его закончила в 2015 году. Тема магистерской диссертации «Национальная государственность в Казахстане в 1917 – 1936 годы история и современость», под руководством д.ю.н., профессора Кожахметова Г.З. С сентября 2015 работает в качестве преподавателя кафедры.
Преподаваемые учебные дисциплины: «Основы права», «Нормативно правовые акты в системе действующего права», «Механизм правового регулирования», «История и теория прав человека», «Основы антикоррупционной культуры». Успешно использует интерактивные методы ведения занятий. Принимает активное участие в работе республиканских, международных, научно-теоретических, научно-практических, научно-методических конференций. Является инспектором курса на кафедре

Мамандықтар
Халықаралық ынтымақтастық

TuCAHEA – жобаның басты мақсаты “Жоғары білімнің Орталық  Азиялық кеңістігін құру: құрылым тюнингі және сапа мәдениетін қалыптастыру“: Еуропалық жоғары білім беру кеңістігіне сәйкес, аймақтың , жалпы  серіктес-елдердің  арнайы сұраныстары мен потенциалын ескере отырып, сонымен қатар  жоғары білім беру мен қоғамның сұраныстарына  жауап беретін   Орталық  Азия жоғары білім беру кеңістігін дамытуға өз үлесін қосу.

Жоба  жоғары оқу орындарының оқытушыларының дамытқан методологиясының негізінде , яғни  министрліктердің  қызметкерлері, әкімшілік  қызметкерлері мен студенттері,  бітірушілермен бірлесе отырып,  Орталық Азияның  Тюнинг процесіне  қосылу   болып жүзеге асырыла бастады.

TuCAHEA мақсаттары:  оқу бағдарламаларын жасау сапасын жақсарту инструменттері мен  негізгі-құзіреттілік инструменттерін қолдануды ұлғайту,   жоғары білім берудің аймақтық жүйелерін  жетілдіру, жеке бір ел мен жалпы аймақта  сапаны жақсартудың  инструменттерін мен  біліммен алмасудың  платформасын   жасау,  аймақтар аясында  заңшығарушылық  органдардың қолдауымен  жоғары білім берудің еуропалық кеңістігіне сәйкестікті  орнату,   пәндік бағыттар  бойынша  пилоттық режимде  Тюнинг топтарын  құру, яғни олар  негізгі секторлар үшін қолданушы  нұсқаулықтарын жасау; министрліктер қызметкерлері, жоғары оқу орындары оқытушылары,  негізгі-құзіреттілік инструменттерді   қолдану бойынша  тәуелсіз  эксперттер   үшін тренингтер  өткізу; аймақтан тыс   студенттермен  өзара алмасу және ұтқырлықты  ұйымдастыру  үшін қажетті инструменттерді жетілдіру, сапаны жақсарту және  мойындаудың ашықтығы. Жобаның тағы бір маңызды мақсаттарының бірі  Тюнинг жобасы бойынша білімді  жүзеге асыратын ақпараттық орталықтарды тек қана астанада емес, сонымен қатар әрбір серіктес-елдің шалғай  мекендерінде де құру.

Жобаның жұмыс барысында қол жеткізілетін  негізгі нәтижелер  бұл :  Тюнинг процесі туралы білімді ұлғайту,  Тюнингтің   кең халықаралық  контексіне   орталық – азиялық жоғары білім беру кеңістігін енгізу,  болашақ өзара ынтымақтастық  базасын  құру үшін  сапаны жақсарту мен мойындаудың ашықтығын  қамтамасыз ететін  инструменттер білімін тереңдету, жалпы, әрі жеке пәндік құзіреттіліктер туралы кеңестердің кең спектрін жүзеге асыру, ENIC-NARIC Network  біліктілік аясын , Тюнинг жобасының аясында  салалық  негіздемені ескере отырып,    Тюнинг пәндік бағыттар бойынша ендірудерді дайындау және жария ету;  құзіреттілік  негізінде  бағдарламалардың  дескрипторларын жасау. Нәтижесінде  жоғары көрсетілген  пункттерді дамыта отырып,  орталық – азиялық жоғары білім беру кеңістігінің базасын, Орталық – азиялық біліктілік аясын жасау және кредиттер  жүйесін қолдану.

Грантөтінуші— Гронинген университеті (Голландия);

Үйлестірушісі — Пизан университеті  Пиза қ. (Италия)

Еуроодақтан серіктестер — Гент университеті (Бельгия); Деусто университеті (Испания); Линчёпинг университеті (Швеция); Люблян университеті (Словения); Милан университеті (Италия);  Упсала университеті (Швеция).

Қазақстаннан  серіктестер  — Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі; Е. А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті; Халықаралық ақпараттық технология университеті; Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті ;  Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы / Халықаралық білім беру корпорациясы; Қорқыт-ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті.

Қырғызстаннан серіктестер — Қырғыз Республикасы Білім және ғылым Министрлігі;  “Education Network” білім мекемесінің ассоциациясы; Бішкек қаржы-экономикалық академиясы; И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті; Қырғызстан халықаралық университеті; K. Тыныстанов атындағы Ыстықкөл мемлекеттік университеті; Жалабат мемлекеттік университеті; «Mанас» Қырғыз-Түрік университеті; K.И. Скрябин атындағы Қырғыз аграрлық ұлттық университеті; Қырғыз ұлттық университеті; Нарын мемлекеттік университеті; Талас мемлекеттік университеті.

Тәжікстаннан серіктестер — Тәжікстан Республикасы Білім Министрлігі; Авицен атындағы Тәжік медициналық мемлекеттік университеті; Абуабдулло Рудаки атындағы Куляб мемлекеттік университеті; Шириншо Шотемур  атындағы Тәжік аграрлық университеті ; Тәжік мемлекеттік коммерция университеті; М. Осими атындағы Тәжік техникалық университеті ; М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Душанбе Филиалы

Түрікменстаннан  серіктестер — Түрікменстан білім Министрлігі; Түрікмен мемлекеттік мәдениет институты; Түрікмен  экономика және менеджмент институты; Түрікменстан ұлттық білім беру  институты.

Өзбекстаннан  серіктестер — Өзбекстан Республикасы жоғары және орта арнайы білім Министрлігі; Андижан мемлекеттік университеті; Қарақалпақ мемлекеттік университеті; Наманган мемлекеттік университеті; Самарқант шет тілдер мемлекеттік институты; Taшкент мемлекеттік педагогикалық университеті; Taшкент тоқымалық және жеңіл өнеркәсіп институты; Термез мемлекеттік университеті; Наманган инженерлік-технологиялық институты.

Қазақстан Республикасының TEMPUS- TuCAHEA жобасының серіктесі ретінде Қарағанды мемлекеттік университеті болып табылады. Заң факультетінің оқытушылары  «Құқық» бағыты пәндік тобында жұмыс жасайды.

«Құқық» бағыты жобасында қатысушылар: Карлигаш Умарова (Өзбекстан); Кудратов Некруз (Тәжікстан); Эдилбек Молдоев (Қырғызстан); Сайкал Иманалиевна (Қырғызстан); Акунджан Абдрашев(Қырғызстан); Тим Биртвистле (Ұлыбритания); Игрид Вандремейр (Нидерландия) және басқалар.

«Құқық» пәндік бағыты бойынша жобаны жүзеге асыру аясында келесідей нәтижелер алынды:

— «Құқық» пәндік бағыты бойынша пилоттық Тюнинг тобы құрылды;

— Тюнинг жобасы бойынша білімдерді тарату ақпараттық орталық құрылды;

— құқық пәндік бағыты бойынша өзекті деп танылған жалпы және арнайы құзіреттерді анықтау мақсатында түлектерден, оқытушылардан, студенттерден және қызметкерлерден интернет-сауалнама өткізілді;

— пилоттық топтың жұмысы барысында сауалнамалардың нәтижесі талданып, заңгер мамандарды дайындау аясындағы кейбір өзекті құзіреттіліктер анықталды және көрсетілді;

— Болон үдерісінің талабын ескере Бакалавр-Магистр-Доктор деңгейлері бойынша пәндік құзіреттілік дайындалды;

— Орталық Азия елдерінде заңтану бойынша кадрларды дайындаудың жалпы сипаттары мен айырмашылықтары, даму деңгейлері талданды;

— Дублин дескрипторлар терминологиясы аясында құқық бағыты бойынша  бакалавр-магистр-докторлар дайындау дескрипторы жасалынды;

— Орталық Азия елдеріндегі «Құқық» пәндік бағытының жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктері зерттелді;

— үш деңгейлі білім берудің типтік дәрежесі қаралды;

— Орталық Азия елдеріндегі үш деңгейлі білім берудегі түлектердің типтік еңбекпен қамтылуы жазылды;

— Орталық Азия елдерінде оқытушылық, білімді бағалау мен білім берудегі жалпы көзарастар қалыптастырылды;

— Орталық Азия елдерінде білім берудің ең ортақ әдістері анықталды;

— құзіреттіліктерді жүзеге асыру барысында білім беру мен оқыту әдістері, олардың өзектілігін ескере пәндік құзіреттілікті қалыптастыру жүзеге асты;

— білім алушылардың пәндік құзіреттіліктерін бағалау әдістерінің нәтижелері қарастырылды;

— Тюнинг жобасының мақсаты мен міндетін жүзеге асыру бойынша макет құрал дайындалды.

 «Жоғары білімнің Орталық  Азиялық кеңістігін құру: құрылым тюнингі және сапа мәдениетін қалыптастыру» TEMPUS- TuCAHEA жобасына қатысу  Еуропалық білім беру ұстанымдарына сәйкес Орталық Азия аймақтарында заңтану мамандарының жоғары және жоғары білім беруден кейінгі интеграциялау үдерісінде, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің заңгерлерін дайындау үдерісінде TEMPUS — TuCAHEA  жобасының зерттеу нәтижелерін пайдалануда үлесін  қосады.

Кафедрада жасалатын ғылыми бағыттар
Кафедрада жүргізілетін тәрбиелік жұмыс
10.10.2019 ж. Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінде Ашық есік күні өтті. Өткізілген кездесу барысында Департамент бөлімшелерінің басшылары Департамент қызметі туралы және жұмысқа орналасу мәселесі бойынша барлық сұрақтарға жауап берді.
Студенттерге Экономикалық тергеу қызметінің жұмысы туралы бейнеролик көрсетілді, қызметкерлердің жұмысымен тікелей танысу жүзеге асырылды, ақпараттық-анықтамалық материалдар (буклеттер) таратылды. Сонымен қатар, Қарағанды облысы “қаржы полициясы органдарының Ардагерлер ұйымы” ҚБ филиалының шақырылған төрағасы А. В. Пахно өз тәжірибесімен бөлісті. Кездесу нәтижесі бойынша кейбір балалар өз тағдырын құқық қорғау органдарымен, атап айтқанда экономикалық тергеу қызметімен байланыстыруға ниет білдірді.